Orthopedisch schoeisel

Vergoeding orthopedisch schoeisel - IZZ

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Ja, je betaalt voor orthopedische schoenen altijd een eigen bijdrage zoals hieronder beschreven. Daarnaast komt dit hulpmiddel ten laste van je eigen risico. De hoogte daarvan vind je terug in de polisvoorwaarden. Of je een eigen risico moet betalen, is afhankelijk van hoeveel zorg je al hebt gebruikt. De zorg door je huisarts telt niet mee voor het eigen risico.

Voor verzekerden jonger dan 16 jaar is de eigen bijdrage € 67,50 per paar.
Voor verzekerden van 16 jaar en ouder is de eigen bijdrage € 135,- per paar.

Heb ik vooraf toestemming nodig van IZZ?

Ja, je hebt vooraf toestemming nodig van IZZ. OIM Orthopedie regelt dit voor je. Hiervoor hebben wij de aanvraag en motivatie van de voorschrijver nodig.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Je behandelend arts of podotherapeut.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt het in eigendom.

Wat is de gebruikstermijn van orthopedisch schoeisel?

Voor verzekerden jonger dan 16 jaar is de minimale gebruikstermijn 6 maanden. Je hebt recht op 1 paar adequate schoenen.
Voor verzekerden van 16 jaar en ouder is de minimale gebruikstermijn 15 maanden. Je hebt recht op 2 paar adequate schoenen.

Bijzonderheden

Ben je verzekerd met het aanvullende pakket Zorg voor de Zorg Extra 2 of 3, dan ontvang je een vergoeding voor je eigen bijdrage voor schoenen. Dit is € 50,- voor aangepaste confectieschoenen.