Therapeutisch elastische kousen

Vergoeding steunkousen - IZZ

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Ja, dit hulpmiddel komt ten laste van je eigen risico. De hoogte daarvan vind je terug in de polisvoorwaarden. Of je een eigen risico moet betalen, is afhankelijk van hoeveel zorg je al hebt gebruikt. De zorg door je huisarts telt niet mee voor het eigen risico.

Heb ik vooraf toestemming nodig van IZZ?

Nee, je kunt direct contact opnemen met OIM Orthopedie.

Wat is de gebruikstermijn van de therapeutisch elastische kousen?

De minimale gebruikstermijn is 1 jaar.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt het in eigendom.

Bijzonderheden

Je hebt recht op (vergoeding van de kosten van) elastische kousen vanaf drukklasse 2.