Beenprothese Beenprothese

Vergoeding beenprothese - Menzis

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Ja, dit hulpmiddel komt ten laste van je eigen risico. De hoogte daarvan vind je terug in de polisvoorwaarden. Of je een eigen risico moet betalen, is afhankelijk van hoeveel zorg je al hebt gebruikt. De zorg door je huisarts telt niet mee voor het eigen risico.

Heb ik vooraf toestemming nodig van Menzis?

Ja, je hebt vooraf toestemming nodig van Menzis. OIM Orthopedie regelt dit voor je. Hiervoor hebben wij de aanvraag en motivatie van de voorschrijver nodig.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Je behandelend medisch specialist of physician assistent die onderdeel uitmaakt van een multidisciplinair revalidatieteam.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt het in eigendom.

Gebruiksduur

De gemiddelde gebruiksduur is minimaal 3 jaar; voor hightech prothesen minimaal 5 jaar.

Bijzonderheden

In een enkel geval kan Menzis besluiten de prothese in bruikleen te verstrekken.