Orthopedisch schoeisel

Vergoeding orthopedisch schoeisel - Menzis

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Ja, je betaalt voor orthopedische schoenen altijd een eigen bijdrage zoals hieronder beschreven. Daarnaast komt dit hulpmiddel ten laste van je eigen risico. De hoogte daarvan vind je terug in de polisvoorwaarden. Of je een eigen risico moet betalen, is afhankelijk van hoeveel zorg je al hebt gebruikt. De zorg door je huisarts telt niet mee voor het eigen risico.

De eigen bijdrage voor schoenen is voor verzekerden jonger dan 16 jaar € 62,00 per paar.
Voor verzekerden van 16 jaar en ouder is dit € 124,00 per paar.

Heb ik vooraf toestemming nodig van Menzis?

Nee, je kunt direct contact opnemen met OIM Orthopedie. Hiervoor heb je de aanvraag en motivatie van de voorschrijver nodig.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Je behandelend medisch specialist of physician assistent die onderdeel uitmaakt van een multidisciplinair revalidatieteam

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt het in eigendom.

Wat is de gebruikstermijn van het orthopedisch schoeisel?

Voor verzekerden van 16 jaar en ouder: minimaal 18 maanden.
Voor verzekerden jonger dan 16 jaar: minimaal 9 maanden.