Beenprothese

Vergoeding beenprothese - Nationale Nederlanden

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Ja, dit hulpmiddel komt ten laste van je eigen risico. De hoogte daarvan vind je terug in de polisvoorwaarden. Of je een eigen risico moet betalen, is afhankelijk van hoeveel zorg je al hebt gebruikt. De zorg door je huisarts telt niet mee voor het eigen risico. U betaalt geen wettelijke eigen bijdrage.

Heb ik vooraf toestemming nodig van Nationale Nederlanden?

Ja, je hebt vooraf toestemming nodig van Nationale Nederlanden. OIM Orthopedie regelt dit voor je. Hiervoor hebben wij de aanvraag en motivatie van de voorschrijver nodig.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

De revalidatiearts of een Physician Assistant.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt het in eigendom, tenzij de beenprothese een C-leg of Kenovo als AAK heeft. Deze krijg je in bruikleen.

Bijzonderheden

Nationale Nederlanden vergoedt geen hulpmiddelen die uitsluitend gebruikt worden voor werk of opleiding.