Menu Sluiten
Orthopedisch schoeisel

Vergoeding orthopedisch schoeisel - Nationale Nederlanden

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Ja, je betaalt voor orthopedische schoenen altijd een eigen bijdrage zoals hieronder beschreven. Daarnaast komt dit hulpmiddel ten laste van je eigen risico. De hoogte daarvan vind je terug in de polisvoorwaarden. Of je een eigen risico moet betalen, is afhankelijk van hoeveel zorg je al hebt gebruikt. De zorg door je huisarts telt niet mee voor het eigen risico.

De eigen bijdrage voor schoenen is voor verzekerden jonger dan 16 jaar € 62,00 per paar.

Voor verzekerden van 16 jaar en ouder is dit € 124,00 per paar.

Een aantal aanvullende verzekeringen van Nationale Nederlanden vergoeden per jaar een maxium bedrag aan betaalde eigen bijdragen.
Dat zijn de AV Extra met maximaal € 200 per jaar; AV Compleet € 500; AV Comfort € 600 en AV Top met maximaal € 750 per jaar.

Heb ik vooraf toestemming nodig van Nationale Nederlanden?

Ja, je hebt voor je eerste paar orthopedische schoenen vooraf toestemming nodig van Nationale Nederlanden. OIM Orthopedie regelt dit voor je. Hiervoor hebben wij de aanvraag en motivatie van de voorschrijver nodig.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Je huisarts of podotherapeut (bij laagcomplexe zorg) of een orthopedisch chirurg, revalidatiearts, reumatoloog of specialist ouderengeneeskunde (bij hoogcomplexe zorg).

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt het in eigendom.

Wat is de gebruikstermijn van orthopedische schoenen?

De minimale gebruikstermijn voor verzekerden jonger dan 16 jaar is 9 maanden.
De minimale gebruikstermijn voor verzekerden van 16 jaar of ouder is 15 maanden.

Ben je ouder dan 16 jaar, dan heb je drie maanden na verstrekking van het eerste paar recht op een tweede paar (wisselpaar).

Vanaf 15 maanden na de datum van levering van dat wisselpaar, heb je recht op een nieuw eerste paar. Heb je geen goede orthopedische schoenen meer, dan kun je nieuwe aanvragen. Als jouw schoenen minimaal 15 maanden oud zijn, kun je de nieuwe schoenen direct aanvragen bij de leverancier. Dat kan alleen bij leveranciers waarmee Nationale-Nederlanden een contract heeft, anders moet je toestemming vragen. Zijn jouw schoenen minder oud, neemt dan contact op met Nationale-Nederlanden.