Allergeenvrij schoeisel

Vergoeding allergeenvrij schoeisel - OHRA

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Ja, je betaalt voor allergeenvrij schoeisel altijd een eigen bijdrage zoals hieronder beschreven. Daarnaast komt allergeenvrij schoeisel ten laste van je eigen risico. De hoogte daarvan vind je terug in de polisvoorwaarden. Of je een eigen risico moet betalen, is afhankelijk van hoeveel zorg je al hebt gebruikt. De zorg door je huisarts telt niet mee voor het eigen risico.

De eigen bijdrage voor allergeenvrij schoeisel is voor verzekerden jonger dan 16 jaar € 62,00. Voor verzekerden van 16 jaar en ouder is dit € 124,00.

Heb ik vooraf toestemming nodig van OHRA?

Ja, je hebt vooraf toestemming nodig van OHRA. OIM Orthopedie regelt dit voor je. Hiervoor hebben wij de aanvraag en motivatie van de voorschrijver nodig.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Je behandelend dermatoloog of allergoloog.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt het in eigendom.

Bijzonderheden

Ben je aanvullend verzekerd met Extra Aanvullend of Uitgebreid, dan heb je recht op een vergoeding van je eigen bijdrage voor hulpmiddelen. Het pakket Extra Aanvullend vergoedt € 250,- en het pakket Uitgebreid vergoedt € 500,- totaal voor eigen bijdragen voor hulpmiddelen.

De vergoedingen gelden voor individueel vervaardigde allergeenvrije schoenen en wanneer sprake is van allergie en je niet kan volstaan met allergeenvrije confectie schoenen.

OHRA vergoedt geen hulpmiddelen die uitsluitend voor sport worden gebruikt.