Menu Sluiten
Beenprothese

Vergoeding beenprothese - OHRA

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Ja, dit hulpmiddel komt ten laste van je eigen risico. De hoogte daarvan vind je terug in de polisvoorwaarden. Of je een eigen risico moet betalen, is afhankelijk van hoeveel zorg je al hebt gebruikt. De zorg door je huisarts telt niet mee voor het eigen risico.

Heb ik vooraf toestemming nodig van OHRA?

Ja, in de meeste gevallen heb je vooraf toestemming nodig van OHRA. OIM Orthopedie regelt dit voor je. Hiervoor hebben wij de aanvraag en motivatie van de voorschrijver nodig.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Je revalidatiearts of physician assistant.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt het in eigendom, tenzij de beenprothese een C-leg of Kenovo als AAK heeft. Deze krijg je in bruikleen.

Bijzonderheden

OHRA vergoedt geen hulpmiddelen die uitsluitend voor sport worden gebruikt.