Orthopedisch schoeisel

Vergoeding orthopedisch schoeisel - OHRA

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Ja, je betaalt voor orthopedische schoenen altijd een eigen bijdrage zoals hieronder beschreven. Daarnaast komt dit hulpmiddel ten laste van je eigen risico. De hoogte daarvan vind je terug in de polisvoorwaarden. Of je een eigen risico moet betalen, is afhankelijk van hoeveel zorg je al hebt gebruikt. De zorg door je huisarts telt niet mee voor het eigen risico.

Voor verzekerden jonger dan 16 jaar is de eigen bijdrage € 62,50 per paar.
Voor verzekerden van 16 jaar en ouder is de eigen bijdrage € 125 per paar.

Heb ik vooraf toestemming nodig van OHRA?

Ja, je hebt vooraf toestemming nodig van OHRA. OIM Orthopedie regelt dit voor je. Hiervoor hebben wij de aanvraag en motivatie van de voorschrijver nodig.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Je huisarts bij laagcomplexe zorg. Bij hoogcomplexe zorg je orthopedisch chirurg, revalidatiearts, specialist ouderengeneeskunde of reumatoloog.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt het in eigendom.

Wat is de gebruikstermijn van orthopedische schoenen?

De minimale gebruikstermijn voor verzekerden jonger dan 16 jaar is 9 maanden.
De minimale gebruikstermijn voor verzekerden van 16 jaar of ouder is 15 maanden.

Ben je ouder dan 16 jaar, dan heb je drie maanden na verstrekking van het eerste paar recht op een tweede paar.

Bijzonderheden

Ben je aanvullend verzekerd met Extra Aanvullend of Uitgebreid, dan heb je recht op een vergoeding van je eigen bijdrage voor hulpmiddelen. Het pakket Extra Aanvullend vergoedt € 500,- en het pakket Uitgebreid vergoedt € 1.000,- totaal voor eigen bijdragen voor hulpmiddelen. De pakketten Uitgebreid Vitaal, Extra Uitgebreid en Compleet vergoeden €1000,- en het pakket Zelfverzekerd Compact € 500,- van de eigen bijdrage voor alle hulpmiddelen samen. Deze pakketten zijn echter niet meer af te sluiten.

OHRA vergoedt geen hulpmiddelen die uitsluitend voor sport worden gebruikt.