Podotherapie

Vergoeding podotherapie - OHRA

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Algemene voetzorg door een podotherapeut en voetzorg bij ernstige bloedvatproblemen of reumatoïde artritis worden niet vanuit de basisverzekering vergoed. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden deze voetzorg wel.

Het pakket Aanvullend vergoedt maximaal € 50,- per jaar voor de totale voetzorg.
Het pakket Extra Aanvullend vergoedt maximaal € 100,- per jaar voor de totale voetzorg.
Het pakket Uitgebreid vergoedt maximaal € 150,- per jaar voor de totale voetzorg.

Onderstaande verzekeringen kun je niet meer afsluiten. Heb je deze verzekering al, dan gelden de volgende vergoedingen:

  • Het pakket Uitgebreid Vitaal vergoedt maximaal €150 per jaar voor de totale voetzorg.
  • Het pakket Extra Uitgebreid vergoedt maximaal €150 per jaar voor de totale voetzorg.
  • Het pakket Compleet vergoedt maximaal €150 per jaar voor de totale voetzorg.

Diabetes voetzorg

Heb je diabetes mellitus, dan vergoedt de basisverzekering een jaarlijkse screening van je voeten. Bij zorgprofiel 1 komt daar een vergoeding bij voor een jaarlijks gericht en uitgebreid voetonderzoek. Bij zorgprofiel 2,3 en 4 wordt alle zorg vergoed die is opgenomen in je individueel behandelplan.

Heb ik vooraf toestemming nodig?

Bij diabetes is een verwijzing van je huisarts voldoende. Bij reumatoïde artritis of ernstige bloedvatproblemen heb je vooraf toestemming nodig van OHRA. OIM Orthopedie regelt dit voor je. We hebben daarvoor de aanvraag en motivatie van je (huis)arts nodig. Ook bij algemene voetbehandeling moet je (huis)arts de behandeling voorschrijven.

Hoe betaal ik dit?

Je betaalt het hulpmiddel of de behandeling contant bij aflevering. Heb je recht op een vergoeding, dan kun je de bon indienen bij OHRA.