Therapeutisch elastische kousen

Vergoeding steunkousen - OHRA

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Ja, dit hulpmiddel komt ten laste van je eigen risico. De hoogte daarvan vind je terug in de polisvoorwaarden. Of je een eigen risico moet betalen, is afhankelijk van hoeveel zorg je al hebt gebruikt. De zorg door je huisarts telt niet mee voor het eigen risico.

Heb ik vooraf toestemming nodig van OHRA?

Nee, je kunt direct contact opnemen met OIM Orthopedie. Hiervoor heb je de aanvraag en motivatie van de voorschrijver nodig. Bij aan- en uittrekhulpen van meer dan € 100 heb je vooraf toestemming nodig van OHRA. OIM Orthopedie kan dit voor je regelen.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Je behandelend arts.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt het in eigendom. Gebruik je een aan- of uittrekhulp die duurder is dan € 100 dan krijg je deze in bruikleen.

Bijzonderheden

Je krijgt geen vergoeding voor steunkousen van klasse 1 of lager.