Valhelm of schedelbeschermingskap

Vergoeding valhelm of schedelbeschermingskap - OHRA

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Ja, dit hulpmiddel komt ten laste van je eigen risico. De hoogte daarvan vind je terug in de polisvoorwaarden. Of je een eigen risico moet betalen, is afhankelijk van hoeveel zorg je al hebt gebruikt. De zorg door je huisarts telt niet mee voor het eigen risico.

Heb ik vooraf toestemming nodig van OHRA?

Ja, je hebt vooraf toestemming van OHRA nodig. OIM Orthopedie kan dit voor je regelen. Hiervoor heb je de aanvraag en motivatie van de voorschrijver nodig.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Je medisch specialist.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt het in eigendom.