Beenprothese

Vergoeding beenprothese - ONVZ

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Ja, dit hulpmiddel komt ten laste van je eigen risico. De hoogte daarvan vind je terug in de polisvoorwaarden. Of je een eigen risico moet betalen, is afhankelijk van hoeveel zorg je al hebt gebruikt. De zorg door je huisarts telt niet mee voor het eigen risico.

Heb ik vooraf toestemming nodig van ONVZ?

Ja, je hebt vooraf toestemming nodig van ONVZ. OIM Orthopedie regelt dit voor je. Hiervoor hebben wij de aanvraag en motivatie van de voorschrijver nodig.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Een medisch specialist.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt de prothese en stompkousen in eigendom.  

Wat is de gebruikstermijn van een prothese?

De gebruikstermijn van een prothese is 3 jaar. Voor een Myo-prothese 5 jaar.