Verbandschoenen

Vergoeding verbandschoenen - ONVZ

Sinds 1 januari 2015 vallen verbandschoenen onder 'verbandmiddelen'. Verblijf je in een instelling, dan schaft deze de verbandschoenen aan. Kom je zelf bij ons met een indicatie, dan vergoedt de zorgverzekeraar je verbandschoenen volledig.

Verbandschoenen binnen een instelling

Bij een verpleeghuisopname vallen verbandschoenen onder de verbandmiddelen van de instelling. De instelling schaft de verbandschoenen aan en betaalt deze aan OIM Orthopedie.

Verbandschoenen buiten een instelling

In principe worden je verbandschoenen bij een indicatie volledig vergoeding vanuit de basisverzekering. Je betaalt geen eigen bijdrage, maar de verbandschoenen komen wel ten laste van je eigen risico. Of je een eigen risico moet betalen, is afhankelijk van hoeveel zorg je al hebt gebruikt. De zorg door je huisarts telt niet mee voor het eigen risico.