Beenprothese

Vergoeding beenprothese - OZF

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Nee, je krijgt de prothese in bruikleen. Deze wordt daarom volledig vergoed. Je hoeft geen eigen bijdrage of eigen risico te betalen.

Heb ik vooraf toestemming nodig van OZF?

Ja, voor een elektronische prothese dient OIM Orthopedie vooraf de aanvraag, motivatie en offerte in bij OZF.

Nee, voor een niet-elektronische prothese kun je direct contact opnemen met OIM Orthopedie. Hiervoor heb je de aanvraag en motivatie van je voorschrijver nodig.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Je revalidatiearts.

Wat is de gebruikstermijn van de beenprothese?

Voor bekrachtigde prothesen minimaal 5 jaar.
Voor niet-bekrachtigde prothesen minimaal 3 jaar.

Deze gebruikstermijn geldt niet voor kinderen jonger dan 17 jaar.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt de prothese in bruikleen.