Steunzolen

Vergoeding steunzolen - OZF

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Steunzolen worden niet vanuit de basisverzekering vergoed.

Ben je aanvullend verzekerd met het aanvullende pakket Royaal, dan heb je recht op een vergoeding voor steunzolen. Deze vergoeding bedraagt maximaal € 125 per kalenderjaar.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt de steunzolen in eigendom.

Hoe betaal ik dit hulpmiddel?

Je betaalt het hulpmiddel contant bij aflevering. Heb je recht op een vergoeding, dan kun je de bon indienen bij OZF.