Allergeenvrij schoeisel

Vergoeding allergeenvrij schoeisel - PNO Zorg

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Ja, je betaalt voor allergeenvrij schoeisel altijd een eigen bijdrage zoals hieronder beschreven. De aanvullende verzekeringen Optimaal, Top en Excellent vergoeden de eigen bijdragen van verschillende hulpmiddelen tot een maximum bedrag. Heb je één van deze aanvullende verzekeringen, informeer dan naar de vergoeding bij PNO Zorg.

Daarnaast komt allergeenvrij schoeisel ten laste van je eigen risico. De hoogte daarvan vind je terug in de polisvoorwaarden. Of je een eigen risico moet betalen, is afhankelijk van hoeveel zorg je al hebt gebruikt. De zorg door je huisarts telt niet mee voor het eigen risico.

De eigen bijdrage voor allergeenvrij schoeisel is voor verzekerden jonger dan 16 jaar € 62,00. Voor verzekerden van 16 jaar en ouder is dit € 124,00.

Heb ik vooraf toestemming nodig van PNOZorg?

Nee, je kunt direct contact opnemen met OIM Orthopedie.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Je behandelend dermatoloog.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt het in eigendom.

Wat is de minmale gebruikstermijn?

De minimale gebruikstermijn is 18 maanden. Ben je jonger dan 16 jaar, dan is de minimale gebruikstermijn 6 maanden.