Orthese

Vergoeding orthesen - PNO Zorg

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Je betaalt eigen risico omdat je een orthese in eigendom krijgt. Je betaalt geen eigen bijdrage voor de orthese.

Heb ik vooraf toestemming nodig van PNOZorg?

Ja, je hebt vooraf toestemming nodig van PNO Zorg. OIM Orthopedie regelt dit voor je. Hiervoor hebben wij de aanvraag en motivatie van de voorschrijver nodig.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Als het gaat om een eerste voorziening mag een medisch specialist de orthese voorschrijven. Voor een herhaling via behandelend arts.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt het in eigendom.

Wat is de minimale gebruikstermijn?

De minimale gebruikstermijn van een orthese is 24 maanden.

Bijzonderheden

Orthesen die uitsluitend voor sport worden gebruikt worden niet vergoed.