Allergeenvrij schoeisel

Vergoeding allergeenvrij schoeisel - PNO

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Ja, je betaalt voor allergeen schoeisel altijd een eigen bijdrage zoals hieronder beschreven. Daarnaast komt allergeen schoeisel ten laste van je eigen risico. De hoogte daarvan vind je terug in de polisvoorwaarden. Of je een eigen risico moet betalen, is afhankelijk van hoeveel zorg je al hebt gebruikt. De zorg door je huisarts telt niet mee voor het eigen risico.

De eigen bijdrage voor allergeen schoeisel is voor verzekerden jonger dan 16 jaar € 70,-. Voor verzekerden van 16 jaar en ouder is dit € 140,50.

Heb ik vooraf toestemming nodig van PNO?

Ja, je hebt vooraf toestemming nodig van PNO. OIM Orthopedie regelt dit voor je. Hiervoor hebben wij de aanvraag en motivatie van de voorschrijver nodig.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Je behandelend dermatoloog.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt het in eigendom.

Bijzonderheden

Vanaf 2015 komenalleen volledig op maat gemaakte schoenen voor vergoeding in aanmerking.

Ben je aanvullend verzekerd met het pakket Compleet, dan heb je recht op een vergoeding van max. € 500,- per jaar voor alle eigen bijdragen.