Orthopedisch schoeisel

Vergoeding orthopedisch schoeisel - PNO

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Ja, je betaalt voor orthopedische schoenen altijd een eigen bijdrage zoals hieronder beschreven. Daarnaast komt dit hulpmiddel ten laste van je eigen risico. De hoogte daarvan vind je terug in de polisvoorwaarden. Of je een eigen risico moet betalen, is afhankelijk van hoeveel zorg je al hebt gebruikt. De zorg door je huisarts telt niet mee voor het eigen risico.

Voor verzekerden jonger dan 16 jaar is de eigen bijdrage € 69,- per paar.
Voor verzekerden van 16 jaar en ouder is de eigen bijdrage € 138,- per paar.

Heb ik vooraf toestemming nodig van PNO?

Ja, je hebt vooraf toestemming nodig van PNO. OIM Orthopedie regelt dit voor je. Hiervoor hebben wij de aanvraag en motivatie van de voorschrijver nodig.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Een medisch specialist.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt het in eigendom.

Wat is de gebruikstermijn van orthopedisch schoeisel?

Voor verzekerden jonger dan 16 jaar is de gebruikstermijn 6 maanden.
Voor verzekerden van 16 jaar en ouder is de gebruikstermijn 12 maanden.

Verzekerden van 16 jaar en ouder hebben eens per 3 jaar recht op een wisselpaar. Hiervoor betaal je weer een eigen bijdrage van € 140,50.

Bijzonderheden

Ben je aanvullend verzekerd met het pakket Compleet, dan heb je recht op een vergoeding van max. € 500,- per jaar voor alle eigen bijdragen.