Orthese

Vergoeding orthesen - Pro Life

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Ja, dit hulpmiddel komt ten laste van je eigen risico. De hoogte daarvan vind je terug in de polisvoorwaarden. Of je een eigen risico moet betalen, is afhankelijk van hoeveel zorg je al hebt gebruikt. De zorg door je huisarts telt niet mee voor het eigen risico.

Heb ik vooraf toestemming nodig van Pro Life?

Ja, voor maatwerk-enkel-voetorthesen, knieorthesen en knie-enkel-voetorthesen dient OIM Orthopedie de aanvraag, motivatie en eventuele offerte in bij Pro Life.

Voor de overige orthesen kun je direct contact opnemen met OIM Orthopedie. Hiervoor heb je de aanvraag en motivatie van de voorschrijver nodig.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Je revalidatie-arts of medisch specialist.

Wat is de gebruikstermijn van de orthese?

Voor confectie minimaal 1 jaar, voor maatwerk minimaal 2 jaar.
Voor maatwerkkorsetten en heuporthesen minimaal 1 jaar. 

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt het in eigendom.

Bijzonderheden

Orthesen worden alleen vergoed als er sprake is van een ernstige aandoening waarbij permanent gebruik noodzakelijk is.

Braces die alleen bestemd zijn voor het uitoefenen van een sport komen niet voor vergoeding in aanmerking.