Redressiehelm

Vergoeding redressiehelm - Pro Life

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Prolife vergoedt de kosten van een redressiehelm alleen bij craniosynostose. Dan komt dit hulpmiddel komt ten laste van je eigen risico. De hoogte daarvan vind je terug in de polisvoorwaarden. Of je een eigen risico moet betalen, is afhankelijk van hoeveel zorg je al hebt gebruikt. De zorg door je huisarts telt niet mee voor het eigen risico.

Heb ik vooraf toestemming nodig van ProLife?

Nee, je kunt direct contact opnemen met OIM Orthopedie. Het is wel verstandig om vooraf navraag te doen bij ProLife over vergoeding vanuit de Basisverzekering.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Je kunt bij ons terecht met een verwijzing van je orthopedisch chirurg, neuroloog, revalidatiearts of reumatoloog.

Hoe betaal ik dit hulpmiddel?

Je betaalt het hulpmiddel contant bij aflevering.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt het in in bruikleen.