Beenprothese

Vergoeding beenprothese - Salland

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Ja, dit hulpmiddel komt ten laste van je eigen risico. De hoogte daarvan vind je terug in de polisvoorwaarden. Of je een eigen risico moet betalen, is afhankelijk van hoeveel zorg je al hebt gebruikt. De zorg door je huisarts telt niet mee voor het eigen risico. U betaalt geen wettelijke eigen bijdrage.

Heb ik vooraf toestemming nodig van Salland?

Ja, je hebt vooraf toestemming nodig van Salland. OIM Orthopedie regelt dit voor je. Hiervoor hebben wij de aanvraag en motivatie van de voorschrijver nodig.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Je behandelend medisch specialist. Bij bekrachtigde prothesen dient het voorschrift vergezeld te gaan van een verklaring waarbij haalbaarheid van de besturing en beoogd activiteiten- en participatieniveau worden beschreven. Voor dit middel moet je van te voren schriftelijke toestemming van Salland hebben.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je ontvangt de prothese in eigendom. Bekrachtigde beenprothesen voor verzekerden van 18 jaar en ouder ontvang je in bruikleen.

Bijzonderheden

De gebruikstermijn is 36 maanden. Bij bekrachtigde prothesen: 60 maanden.