Beenprothese

Vergoeding beenprothese - Salland

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Ja, dit hulpmiddel komt ten laste van je eigen risico. De hoogte daarvan vind je terug in de polisvoorwaarden. Of je een eigen risico moet betalen, is afhankelijk van hoeveel zorg je al hebt gebruikt. De zorg door je huisarts telt niet mee voor het eigen risico.

Heb ik vooraf toestemming nodig van Salland?

Ja, voor een prothese heb je vooraf toestemming nodig van Salland. OIM Orthopedie regelt dit voor je. Hiervoor hebben wij de aanvraag en motivatie van de voorschrijver nodig.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Je medisch specialist.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Een bekrachtigde prothese krijg je in bruikleen. Andere prothesen krijg je in eigendom.

Wat is de gebruikstermijn van een prothese?

De gebruikstermijn voor een bekrachtigde prothese is minimaal 5 jaar. Voor andere prothesen is dit 3 jaar.