Redressiehelm

Vergoeding redressiehelm - Salland

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Vanaf 2013 worden redressiehelmen niet meer vanuit de basisverzekering vergoed. De kosten voor een redressiehelm zijn daarom voor eigen rekening.

Ja, je moet een eigen bijdrage betalen. Als je aanvullend verzekerd bent met het pakket Extra, Plus of Top, dan heb je recht op een vergoeding voor redressiehelmen. Deze vergoeding is maximaal ? 100,- (Extra), ?  200,- (Plus) of ?  300,- (Top). In combinatie met heupprotectoren, plaswekker, pruiken, hoorapparaten. Kijk voor de voorwaarden bij Bijzonderheden.

Heb ik vooraf toestemming nodig van Salland?

Ja, je hebt vooraf toestemming nodig van Salland. OIM Orthopedie regelt dit voor je. Hiervoor hebben wij de aanvraag en motivatie van de voorschrijver nodig.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Je behandelend specialist.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt het in eigendom.

Bijzonderheden

Je hebt recht op vergoeding van kosten van een redressiehelm voor behandeling van assymmetrische afplatting van het achterhoofd (plagiocefalie) en afplatting centraal op het achterhoofd (brachycefalie) van pasgeborenen. Er mag geen sprake zijn van vroegtijdig sluiten van de schedelnaden (craniosynostose).

Hoe betaal ik dit hulpmiddel?

Je betaalt het hulpmiddel contant bij aflevering. Heb je recht op een vergoeding, dan kun je de bon indienen bij Salland.