Therapeutisch elastische kousen

Vergoeding steunkousen - Salland

Therapeutisch elastische kousen worden vergoed vanuit de basisverzekering vanaf drukklasse 2, tenzij er sprake is van een tijdelijke behandeling door het ziekenhuis, bijvoorbeeld na een operatie. In dat geval horen de kosten van de kous bij de behandeling door het ziekenhuis.

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Ja, dit hulpmiddel komt ten laste van je eigen risico. De hoogte daarvan vind je terug in de polisvoorwaarden. Of je een eigen risico moet betalen, is afhankelijk van hoeveel zorg je al hebt gebruikt. De zorg door je huisarts telt niet mee voor het eigen risico.

Heb ik vooraf toestemming nodig van Salland?

Nee, je kunt direct contact opnemen met OIM Orthopedie.

Wat is de gebruikstermijn van de therapeutisch elastische kousen?

De minimale gebruikstermijn is 14 maanden.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Je arts.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt het in eigendom.