Therapeutisch elastische kousen

Vergoeding steunkousen - Salland

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Voor deze hulpmiddelen betaal je geen eigen bijdrage. Wel betaal je eigen risico. De hoogte daarvan vind je terug in de polisvoorwaarden. Of je een eigen risico moet betalen, is afhankelijk van hoeveel zorg je al hebt gebruikt. De zorg door je huisarts telt niet mee voor het eigen risico.

Heb ik vooraf toestemming nodig van Salland?

Je hoeft vooraf geen machtiging aan te vragen.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Je behandelend arts.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt het in eigendom.