Orthese

Vergoeding orthese - Stad Holland

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Ja, dit hulpmiddel komt ten laste van je eigen risico. De hoogte daarvan vind je terug in de polisvoorwaarden. Of je een eigen risico moet betalen, is afhankelijk van hoeveel zorg je al hebt gebruikt. De zorg door je huisarts telt niet mee voor het eigen risico.

Heb ik vooraf toestemming nodig van Stad Holland?

Ja, je hebt vooraf toestemming nodig van Stad Holland. OIM Orthopedie regelt dit voor je. Hiervoor hebben wij de aanvraag en motivatie van de voorschrijver nodig.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Je medisch specialist of bij een herhaling je huisarts. 

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt het in eigendom.

Wat is de gebruikstermijn van een orthese?

De gebruikstermijn voor orthesen is 2 jaar.
De gemiddelde gebruikstermijn van silversplints (reuma-orthese) is 4 jaar.

Bijzonderheden

Je hebt alleen recht op een vergoeding van de kosten van een individueel aangemeten orthese als uit schriftelijke toelichting blijkt dat een confectie uitvoering niet doelmatig is. Bij reparatie kan worden volstaan met een offerte en toelichting van de leverancier. Bij verandering van concept/ duurdere voorziening is een verwijzing noodzakelijk.

De zorg omvat niet: hulpmiddelen die uitsluitend gebruikt worden voor sport;