Orthopedisch schoeisel Orthopedisch schoeisel

Vergoeding orthopedisch schoeisel - Stad Holland

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Ja, je betaalt voor orthopedische schoenen altijd een eigen bijdrage zoals hieronder beschreven. Daarnaast komt dit hulpmiddel ten laste van je eigen risico. De hoogte daarvan vind je terug in de polisvoorwaarden. Of je een eigen risico moet betalen, is afhankelijk van hoeveel zorg je al hebt gebruikt. De zorg door je huisarts telt niet mee voor het eigen risico.

Voor verzekerden jonger dan 16 jaar is de eigen bijdrage € 62,00 per paar.
Voor verzekerden van 16 jaar en ouder is de eigen bijdrage € 124,00 per paar.

Heb ik vooraf toestemming nodig van Stad Holland?

Ja, je hebt vooraf toestemming nodig van Stad Holland. OIM Orthopedie regelt dit voor je. Hiervoor hebben wij de aanvraag en motivatie van de voorschrijver nodig.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Je medisch specialist of physician assistant.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt het in eigendom.

Wat is de gebruikstermijn van orthopedisch schoeisel?

Voor verzekerden jonger dan 16 jaar is de gebruikstermijn minimaal 6 maanden.
Voor verzekerden van 16 jaar en ouder is de gebruikstermijn 15 maanden.

Verzekerden van 16 jaar en ouder hebben eens per 36 maanden recht op een reservepaar (semi-)orthopedische schoenen of binnenschoenen Dit reservepaar kan minimaal drie maanden na de eerste levering voor het eerst worden aangevraagd.

Bijzonderheden

Stad Holland vergoedt geen orthopedisch schoeisel dat uitsluitend gebruikt wordt voor sport.