Orthopedische voorzieningen aan confectieschoenen

Vergoeding orthopedisch schoeisel - Stad Holland

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Dit hulpmiddel komt ten laste van je eigen risico. De hoogte daarvan vind je terug in de polisvoorwaarden. Of je een eigen risico moet betalen, is afhankelijk van hoeveel zorg je al hebt gebruikt. De zorg door je huisarts telt niet mee voor het eigen risico.

Heb ik vooraf toestemming nodig van Stad Holland?

Ja, je hebt vooraf toestemming nodig van Stad Holland. OIM Orthopedie regelt dit voor je. Hiervoor hebben wij de aanvraag en motivatie van de voorschrijver nodig.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Je medisch specialist of physician assistant.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt het in eigendom.

Wat is de gebruikstermijn van orthopedische voorzieningen aan confectieschoenen?

Je mag maximaal twee maal per jaar aanspraak maken op de vergoeding van orthopedische voorzieningen aan confectieschoenen.

Bijzonderheden

De zorg omvat niet: de kosten van het genoemde confectieschoeisel.
Eenvoudige hakaanpassingen (tot 4 cm) zonder verdere aanpassingen komen niet voor vergoeding in aanmerking.