Pedicure

Vergoeding pedicure - Stad Holland

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Pedicurebehandelingen voor diabetespatiënten worden gedeeltelijk vanuit de basisverzekering vergoed. Dit is afhankelijk van je zorgprofiel.

Bij zorgprofiel 1 vergoedt Stad Holland € 35,97 per jaar voor een jaarlijkse voetonderzoek.

Bij zorgprofiel 2 vergoedt Stad Holland € 63,93 per kwartaal voor jaarlijks of meer frequent voetonderzoek en diabetische voetbehandelingen (pedicure).

Bij zorgprofiel 3 vergoedt Stad Holland € 93,24 per kwartaal voor jaarlijks of meer frequent voetonderzoek en diabetische voetbehandelingen (pedicure).

Bij zorgprofiel 4 vergoedt Stad Holland € 125, 21 per kwartaal voor jaarlijks of meer frequent voetonderzoek en diabetische voetbehandelingen (pedicure).

De aanvullende verzekeringen Compact, Uitgebreid, Extra Uitgebreid en Zorg Riant vergoeden voor diabetespatiënten 75% tot maximaal € 15,- per pedicurebehandeling, maximaal 6 behandelingen per jaar, voor zover je geen recht hebt op vergoeding uit de basisverzekering.

Voorwaarden

De huisarts, diabetesverpleegkundige, medisch specialist of podotherapeut stelt je zorgprofiel vast. Het jaarlijkse voetonderzoek wordt uitgevoerd door de podotherapeut. Bij zorgprofiel 2 t/m 4 moet je eerst naar de podotherapeut, die een persoonlijk behandelplan voor je opstelt. Als je daarna behandeld wordt door een pedicure, dan is er alleen vergoeding als de pedicure een overeenkomst heeft met de podotherapeut.

 Voor vergoeding van pedicurebehandelingen vanuit de basis en aanvullende verzekering moet je aangewezen zijn op medicatie voor diabetes.

Heb ik vooraf toestemming nodig van Stad Holland?

Nee, je kunt direct contact opnemen met OIM Orthopedie.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Je hebt een verwijzing nodig van je (huis)arts, medisch specialist of specialist ouderengeneeskunde als er sprake is van diabetische voetzorg bij zorgprofiel 2, zorgprofiel 3 of zorgprofiel 4.

Hoe betaal ik dit hulpmiddel?

Je betaalt het hulpmiddel contant bij aflevering. Heb je recht op een vergoeding, dan kun je de bon indienen bij Stad Holland.