Therapeutisch elastische kousen

Vergoeding steunkousen - Stad Holland

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Ja, dit hulpmiddel komt ten laste van je eigen risico. De hoogte daarvan vind je terug in de polisvoorwaarden. Of je een eigen risico moet betalen, is afhankelijk van hoeveel zorg je al hebt gebruikt. De zorg door je huisarts telt niet mee voor het eigen risico. Bij de Ort-O-Mate of andere aan- en uittrekhulpen boven de € 250 (bruikleen) betaal je geen eigen risico.

Heb ik vooraf toestemming nodig van Stad Holland?

Ja, je hebt vooraf toestemming nodig van Stad Holland. OIM Orthopedie regelt dit voor je. Hiervoor hebben wij de aanvraag en motivatie van de voorschrijver nodig.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Je huisarts of medisch specialist.

Wat is de gebruikstermijn van de therapeutisch elastische kousen?

Je hebt bij de eerste verstrekking recht op één (paar) kousen. Na 3 maanden heb je recht op een tweede verstrekking van twee (paar) kousen. Vervolgens heb je na 12 maanden recht op nieuwe kousen.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt het in eigendom, behalve aan- en uittrekhulpen boven de € 250. Deze wordt in bruikleen verstrekt.

Bijzonderheden

Je hebt recht op vergoeding voor de therapeutisch elastische kousen vanaf drukklasse 2.

Therapeutisch elastische kousen worden niet vergoed als sprake is van nabehandeling van het verwijderen van spataderen.