Verbandschoenen

Vergoeding verbandschoenen - Stad Holland

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Ja, verbandschoenen komen ten laste van je eigen risico. De hoogte daarvan vind je terug in de polisvoorwaarden. Of je een eigen risico moet betalen, is afhankelijk van hoeveel zorg je al hebt gebruikt. De zorg door je huisarts telt niet mee voor het eigen risico.

Heb ik vooraf toestemming nodig van Stad Holland?

Ja, je hebt vooraf toestemming nodig van Stad Holland. OIM Orthopedie regelt dit voor je. Hiervoor hebben wij de aanvraag en motivatie van de voorschrijver nodig.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Je medisch specialist of physician assistant.

Wat is de gebruikstermijn van verbandschoenen?

De minimale gebruikstermijn van verbandschoenen is 6 maanden.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt het in eigendom.

Bijzonderheden

Verbandschoenen worden vergoed bij:
- Huiddefecten en huidzweren die langer dan 14 tot 21 dagen duren;
- Sensibiliteit- en circulatiestoornissen aan de voet;
- De reparatieperiode na een gedeeltelijke amputatie;
- Langdurige beschadigingen aan de voet door verwonding of operatieve ingreep.
De zorg omvat niet: inlegzolen