Orthopedisch schoeisel Orthopedisch schoeisel

Vergoeding orthopedisch schoeisel - UMC

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Ja, je betaalt voor orthopedische schoenen altijd een eigen bijdrage zoals hieronder beschreven. Daarnaast komt dit hulpmiddel ten laste van je eigen risico. De hoogte daarvan vind je terug in de polisvoorwaarden. Of je een eigen risico moet betalen, is afhankelijk van hoeveel zorg je al hebt gebruikt. De zorg door je huisarts telt niet mee voor het eigen risico.

Voor verzekerden jonger dan 16 jaar is de eigen bijdrage € 69,- per paar. Voor verzekerden van 16 jaar en ouder is de eigen bijdrage € 138,- per paar.

Ben je aanvullend verzekerd met het pakket Extra zorg 2,3 of 4, dan ontvang je een budget hulpmiddelen dat je kan gebruiken voor je eigen bijdrage.

  • Het zorgbudget bij pakket Extra Zorg 2 is € 250,- per kalenderjaar.
  • Het zorgbudget bij pakket Extra Zorg 3 is € 350,- per kalenderjaar.
  • Het zorgbudget bij pakket Extra Zorg 4 is € 750,- per kalenderjaar.

Heb ik vooraf toestemming nodig van UMC?

Nee, je kunt direct contact opnemen met OIM Orthopedie.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Je behandelend arts of podotherapeut.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt het in eigendom.

Wat is de gebruikstermijn van orthopedisch schoeisel?

Voor verzekerden jonger dan 16 jaar is de minimale gebruikstermijn 6 maanden.
Voor verzekerden van 16 jaar en ouder is de minimale gebruikstermijn 18 maanden.

Bijzonderheden

Je hebt recht op maximaal 2 paar adequate schoenen. Je kunt 3 maanden na aanschaf van het eerste paar een tweede paar schoenen (wisselpaar) aanschaffen op voorwaarde dat het eerste paar schoenen de functiebeperking(en) in voldoende mate compenseert.