Steunzolen

Vergoeding steunzolen - UMC

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Steunzolen worden niet vanuit de basisverzekering vergoed. Ben je aanvullend verzekerd met het pakket Extra zorg 2 of 3 dan krijg je een zorgbudget voor hulpmiddelen. Dit budget kun je onder andere gebruiken voor steunzolen. Je krijgen een vergoeding tot je het maximum van je zorgbudget voor hulpmiddelen hebt bereikt.

Het zorgbudget bij pakket Extra Zorg 2 is € 250 per kalenderjaar.
Het zorgbudget bij pakket Extra Zorg 3 is € 350 per kalenderjaar.

Hoe betaal ik dit hulpmiddel?

Je betaalt het hulpmiddel contant bij aflevering. Heb je recht op een vergoeding, dan kun je de bon indienen bij UMC.