Podotherapie

Vergoeding podotherapie - Univé

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Podotherapie wordt niet vanuit het basispakket vergoed. Als je aanvullend verzekerd bent met het pakket Univé AV Goed, Beter, Best, Gezin of Vitaal dan heb je recht op een vergoeding voor podotherapie.

Het aanvullende pakket Goed vergoedt max. € 100,- per jaar voor alle voetzorg samen.
Het aanvullende pakket Beter vergoedt max. € 300,- per jaar voor alle voetzorg samen.
Het aanvullende pakket Best vergoedt max. € 500,- per jaar voor alle voetzorg samen.

Het totaalpakket Gezin vergoedt max. € 300,- per jaar voor alle voetzorg samen.
Het totaalpakket Vitaal vergoedt max. € 300,- per jaar voor alle voetzorg samen.

Diabetes voetzorg

Je hebt recht op een vergoeding vanuit de basisverzekering voor de jaarlijkse voetcontrole voor diabetische voeten. Hierover betaal je geen eigen risico. De overige vergoedingen hangen af van je zorgprofiel. Je huisarts kan je vertellen welk zorgprofiel je hebt.

Zorgprofiel 1

Bij zorgprofiel 1 worden naast de jaarlijkse voetcontrole ook voetverzorgingsadviezen door de huisarts vergoed uit de basisverzekering. Hierover betaal je geen eigen risico. Je hebt geen recht op verdere voetbehandelingen vanuit de basisverzekering. Deze worden mogelijk wel vergoed vanuit je budget voetbehandelingen in de aanvullende verzekering Univé Extra Zorg polis Goed, Beter of Best.

Zorgprofiel 2 of hoger

Heb je zorgprofiel 2 of hoger? Dan krijg je naast de jaarlijkse voetcontrole en voetverzorgingsadviezen ook een vergoeding vanuit de basisverzekering voor regelmatige voetonderzoeken en diabetische voetbehandelingen.

Hoe betaal ik dit?

Je betaalt het hulpmiddel contant bij aflevering. Heb je recht op een vergoeding, dan kun je de bon indienen bij Univé.

Bijzonderheden

Je krijgt geen vergoeding voor voetverzorging om cosmetische of verzorgende redenen. Zoals het verwijderen van eelt en het knippen van teennagels zodat ze niet ingroeien.