Orthopedisch schoeisel Orthopedisch schoeisel

Vergoeding orthopedische schoeisel - VGZ

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Ja, je betaalt voor orthopedische schoenen altijd een eigen bijdrage zoals hieronder beschreven. Daarnaast komt dit hulpmiddel ten laste van je eigen risico. De hoogte daarvan vind je terug in de polisvoorwaarden. Of je een eigen risico moet betalen, is afhankelijk van hoeveel zorg je al hebt gebruikt. De zorg door je huisarts telt niet mee voor het eigen risico.

Voor verzekerden jonger dan 16 jaar is de eigen bijdrage € 62,00 per paar.
Voor verzekerden van 16 jaar en ouder is de eigen bijdrage € 124,00 per paar.

Heb ik vooraf toestemming nodig van VGZ?

Nee, je kunt direct contact opnemen met OIM Orthopedie.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Je behandelend arts of podotherapeut.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt het in eigendom.

Wat is de gebruikstermijn van orthopedisch schoeisel?

Voor verzekerden jonger dan 16 jaar is de gebruikstermijn en garantie 6 maanden.
Voor verzekerden van 16 jaar en ouder is de gebruikstermijn en garantie 18 maanden.

Bijzonderheden

Ben je jonger dan 16 jaar dan heb je recht op 1 paar adequate schoenen. Ben je ouder dan 16 jaar? Dan heb je recht op twee paar adequate schoenen. Je kunt 3 maanden na aanschaf van het eerste paar een tweede paar schoenen (wisselpaar) aanschaffen op voorwaarde dat het eerste paar schoenen de functiebeperking(en) in voldoende mate compenseert.