Orthopedische voorzieningen aan confectieschoenen

Vergoeding orthopedische voorzieningen aan confectieschoenen - VGZ

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Dit hulpmiddel komt ten laste van je eigen risico. De hoogte daarvan vind je terug in de polisvoorwaarden. Of je een eigen risico moet betalen, is afhankelijk van hoeveel zorg je al hebt gebruikt. De zorg door je huisarts telt niet mee voor het eigen risico.

Heb ik vooraf toestemming nodig van Univé?

Nee, je kunt direct contact opnemen met OIM Orthopedie.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Je behandelend arts of podotherapeut.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt het in eigendom.

Wat is de gebruikstermijn van orthopedische voorzieningen aan confectieschoenen?

Voor verzekerden jonger dan 16 jaar is de minimale gebruikstermijn 6 maanden.
Voor verzekerden van 16 jaar en ouder is de minimale gebruikstermijn 18 maanden.

Ben je ouder dan 16 jaar? Dan heb je recht op 2 paar adequate schoenen. Je kunt 3 maanden na aanpassing van het eerste paar een tweede paar schoenen laten aanpassen op voorwaarde dat het eerste paar schoenen optimaal functioneert.