Pedicure

Pedicure

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Pedicure wordt niet vanuit het basispakket vergoed. Als je aanvullend verzekerd bent met het aanvullende pakket Goed, Beter, Best, Gezin of Vitaal, dan heb je recht op een vergoeding voor pedicurebehandelingen.

Het aanvullende pakket Goed vergoedt max. € 100,- per jaar voor alle voetzorg samen.
Het aanvullende pakket Beter vergoedt max. € 300,- per jaar voor alle voetzorg samen.
Het aanvullende pakket Best vergoedt max. € 500,- per jaar voor alle voetzorg samen.

Het alles-in-1-pakket Single/Duo Uitgebreid vergoedt maximaal € 300,- per jaar voor alle voetzorg samen.
Het alles-in-1-pakket Gezin Uitgebreid vergoedt max. € 300,- per jaar voor alle voetzorg samen.
Het alles-in-1-pakket Vitaal Uitgebreid vergoedt max. € 300,- per jaar voor alle voetzorg samen.

Diabetische voet

Je hebt recht op een vergoeding vanuit de basisverzekering voor de jaarlijkse voetcontrole voor diabetische voeten. Hierover betaal je geen eigen risico. De overige vergoedingen hangen af van je zorgprofiel. Je huisarts kan je vertellen welk zorgprofiel je hebt.

Zorgprofiel 1

Bij zorgprofiel 1 worden naast de jaarlijkse voetcontrole ook voetverzorgingsadviezen door de huisarts vergoed uit de basisverzekering. Hierover betaal je geen eigen risico. Je hebt geen recht op verdere voetbehandelingen vanuit de basisverzekering. Deze worden mogelijk wel vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Zorgprofiel 2 of hoger

Heb je zorgprofiel 2 of hoger? Dan krijg je naast de jaarlijkse voetcontrole en voetverzorgingsadviezen ook een vergoeding vanuit de basisverzekering voor regelmatige voetonderzoeken en diabetische voetbehandelingen.

Hoe betaal ik dit?

Je betaalt het hulpmiddel contant bij aflevering. Heb je recht op een vergoeding, dan kun je de bon indienen bij VGZ.