Orthopedisch schoeisel

Orthopedisch schoeisel

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Ja, je betaalt voor orthopedische schoenen altijd een eigen bijdrage zoals hieronder beschreven. Daarnaast komt dit hulpmiddel ten laste van je eigen risico. De hoogte daarvan vind je terug in de polisvoorwaarden. Of je een eigen risico moet betalen, is afhankelijk van hoeveel zorg je al hebt gebruikt. De zorg door je huisarts telt niet mee voor het eigen risico.

Voor verzekerden jonger dan 16 jaar is de eigen bijdrage € 70- per paar.
Voor verzekerden van 16 jaar en ouder is de eigen bijdrage € 140,50 per paar, ook bij wisselparen.

Wat is adequaat schoeisel?

Adequaat schoeisel is passend en geeft het gewenste resultaat.

OIM Orthopedie beoordeelt wat adequaat voor je is. Wanneer het eerste paar adequaat is gebleken dan kan na 3 maanden het tweede paar geleverd worden.

Heb ik vooraf toestemming nodig van VVAA?

Ja, je hebt vooraf toestemming nodig van VVAA. OIM Orthopedie regelt dit voor je. Hiervoor hebben wij de aanvraag en motivatie van de voorschrijver nodig.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Je medisch specialist.

Wat is de gebruikstermijn van het orthopedisch schoeisel?

Voor verzekerden jonger dan 16 jaar is de minimale gebruiksduur 6 maanden.
Voor verzekerden van 16 jaar en ouder is de minimale gebruiksduur 12 maanden.

Verzekerden van 16 jaar en ouder hebben eens in de 3 jaar recht op een extra paar (semi-) orthopedische schoenen.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt het in eigendom.

Bijzonderheden

Ben je aanvullend verzekerd met het pakket Plus, Optimaal, Top of Excellent, dan krijg je een vergoeding voor je eigen bijdrage. Het pakket Plus vergoedt € 250,- totaal voor hulpmiddelen. Het pakket Optimaal vergoedt € 500,- totaal voor hulpmiddelen, het pakket Top € 1000,- en het pakket Excellent 100%.