Steunzolen

Steunzolen

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Steunzolen worden niet vanuit de basisverzekering vergoed. Als je aanvullend verzekerd bent met het pakket Start, Plus, Optimaal, Top of Excellent, dan heb je recht op 100% vergoeding voor steunzolen, op voorschrift van je behandelend arts.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt de steunzolen in eigendom.

Hoe betaal ik dit hulpmiddel?

Je betaalt het hulpmiddel contant bij aflevering. Heb je recht op een vergoeding, dan kun je de bon indienen bij VVAA.