Therapeutisch elastische kousen

Vergoeding steunkousen - VVAA

Therapeutisch elastische kousen worden vergoed vanuit de basisverzekering vanaf drukklasse 2, tenzij er sprake is van een tijdelijke behandeling door het ziekenhuis, bijvoorbeeld na een operatie. In dat geval horen de kosten van de kous bij de behandeling door het ziekenhuis.

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Ja, dit hulpmiddel komt ten laste van je eigen risico. De hoogte daarvan vind je terug in de polisvoorwaarden. Of je een eigen risico moet betalen, is afhankelijk van hoeveel zorg je al hebt gebruikt. De zorg door je huisarts telt niet mee voor het eigen risico.

Heb ik vooraf toestemming nodig van VVAA?

Ja, je hebt vooraf toestemming nodig van VVAA. OIM Orthopedie regelt dit voor je. Hiervoor hebben wij de aanvraag en motivatie van de voorschrijver nodig.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Je behandelend arts.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt het in eigendom.