Armprothese

Vergoeding armprothese - Zekur

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Nee, je krijgt de prothese in bruikleen. Deze wordt daarom volledig vergoed. Je hoeft geen eigen bijdrage of eigen risico te betalen.

Heb ik vooraf toestemming nodig van Zekur?

Ja, je hebt vooraf toestemming nodig van Zekur. OIM Orthopedie regelt dit voor je. Hiervoor hebben wij de aanvraag en motivatie van de voorschrijver nodig.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Een expertisecentrum, behandelend arts of physician assistant.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je ontvangt de prothese in bruikleen en de zorgverlener is verantwoordelijk voor alle benodigde zorg passend bij uw persoonlijke situatie, zoals aanpassingen en reparaties (zorgarrangement). Stompkousen, sleeves en liners zijn onderdeel van het zorgarrangement en worden in eigendom verstrekt.