Armprothese

Vergoeding armprothese - Zilveren Kruis

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Ja, dit hulpmiddel komt ten laste van je eigen risico. De hoogte daarvan vind je terug in de polisvoorwaarden. Of je een eigen risico moet betalen, is afhankelijk van hoeveel zorg je al hebt gebruikt. De zorg door je huisarts telt niet mee voor het eigen risico.

Heb ik vooraf toestemming nodig van Zilveren Kruis Achmea?

Ja, voor een elektronische prothese dient OIM Orthopedie vooraf de aanvraag, motivatie en offerte in bij Zilveren Kruis Achmea.

Nee, voor een niet-elektronische prothese kun je direct contact opnemen met OIM Orthopedie. Hiervoor heb je de aanvraag en motivatie van je voorschrijver nodig.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Je behandelend revalidatiearts.

Wat is de gebruikstermijn van de armprothese?

Voor elektronische prothesen minimaal 5 jaar.
Voor niet-elektronische prothesen minimaal 3 jaar.

Deze gebruikstermijn geldt niet voor kinderen tot 17 jaar.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt de prothese in eigendom.