Beenprothese

Vergoeding beenprothese - Zilveren Kruis

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Nee, je krijgt de prothese in bruikleen. Deze wordt daarom volledig vergoed. Je hoeft geen eigen bijdrage of eigen risico te betalen.

Heb ik vooraf toestemming nodig van Zilveren Kruis Achmea?

Ja, voor een elektronische prothese dient OIM Orthopedie vooraf de aanvraag, motivatie en offerte in bij Zilveren Kruis Achmea.

Nee, voor een niet-elektronische prothese kun je direct contact opnemen met OIM Orthopedie. Hiervoor heb je de aanvraag en motivatie van je voorschrijver nodig.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Je revalidatiearts.

Wat is de gebruikstermijn van de beenprothese?

Voor elektronische prothesen minimaal 5 jaar.
Voor niet-elektronische prothesen minimaal 3 jaar.

Deze gebruikstermijn geldt niet voor kinderen tot 17 jaar.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt de prothese in bruikleen.