Podotherapie

Vergoeding podotherapie - Zilveren Kruis

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Podotherapie wordt niet vanuit de basisverzekering vergoed. Ben je aanvullend verzekerd bent met het aanvullende pakket 3 of 4 sterren of Extra Sport of Extra Fit, dan heb je recht op een vergoeding voor podotherapie. De aanvullende pakketten 1 en 2 sterren vergoeden geen podotherapie.

  • Het pakket Aanvullend *** vergoedt maximaal € 150,- per kalenderjaar.
  • Het pakket Aanvullend **** vergoedt maximaal € 200,- per kalenderjaar.

Bijzonderheden

Deze maximale vergoeding geldt voor podotherapie en steunzolen samen.

Diabetes voetzorg

Heb je diabetes, dan krijg je een vergoeding voor voetzorg vanuit de basisverzekering. Bij zorgprofiel 1 krijg je 100% vergoeding voor een jaarlijks voetonderzoek. Bij zorgprofiel 2 krijg je 100% vergoeding voor een jaarlijks voetonderzoek en –behandeling, controles en voetzorg en behandeling om ulcussen te voorkomen. Bij zorgprofiel 3 en 4 krijg je daarnaast ook podotherapie vergoed.

Hoe betaal ik dit?

Je betaalt het hulpmiddel of de behandeling contant bij aflevering. Heb je recht op een vergoeding, dan kun je de bon indienen bij Zilveren Kruis Achmea.