Steunzolen

Vergoeding steunzolen - Zilveren Kruis

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Steunzolen worden niet vanuit de basisverzekering vergoed. Ben je aanvullend verzekerd bent met het aanvullende pakket 3 of 4 sterren, of Extra Sport of Extra Fit, dan heb je recht op een vergoeding voor steunzolen. De aanvullende pakketten 1 en 2 sterren vergoeden geen steunzolen.

  • Het pakket Aanvullend *** vergoedt maximaal € 150,- per kalenderjaar.
  • Het pakket Aanvullend **** vergoedt maximaal € 200,- per kalenderjaar.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt de steunzolen in eigendom.

Bijzonderheden

Deze maximale vergoeding geldt voor podotherapie en steunzolen samen.

Hoe betaal ik dit hulpmiddel?

Je betaalt het hulpmiddel contant bij aflevering. Heb je recht op een vergoeding, dan kun je de bon indienen bij Zilveren Kruis Achmea.