Armprothese

Vergoeding armprothese - Zorg en Zekerheid

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Ja, dit hulpmiddel komt ten laste van je eigen risico. De hoogte daarvan vind je terug in de polisvoorwaarden. Of je een eigen risico moet betalen, is afhankelijk van hoeveel zorg je al hebt gebruikt. De zorg door je huisarts telt niet mee voor het eigen risico.

Heb ik vooraf toestemming nodig van Zorg en Zekerheid?

Ja, voor een bekrachtigde prothese heb je vooraf toestemming nodig van Zorg en Zekerheid. OIM Orthopedie regelt dit voor je. Hiervoor hebben wij de aanvraag en motivatie van de voorschrijver nodig. Voor andere prothesen voldoet een voorschrift van je medisch specialist.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Je behandelend arts of verpleegkundig specialist 

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt de prothese en bijbehorende stompkousen in eigendom.

Wat is de gebruikstermijn van een prothese?

De gebruikstermijn voor een bekrachtigde prothese is minimaal 6 jaar. Voor andere prothesen is dit 3 jaar. Voor verzekerden tot en met 17 jaar geldt een afwijkende gebruikstermijn van 2 jaar.

  • Prothesekoker: 12 maanden
  • Liner: 12 maanden
  • Sleeves: maximaal 2 per 12 maanden.