Beenprothese

Vergoeding beenprothese - Zorg en Zekerheid

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Nee, omdat iedereen van 18 jaar en ouder de prothesen in bruikleen krijgt, komt dit hulpmiddel niet ten laste van je eigen risico. Als je jonger bent dan 18 jaar, dan krijg je de prothese in eigendom, maar voor personen jonger dan 18 jaar geldt sowieso geen eigen risico.

Heb ik vooraf toestemming nodig van Zorg en Zekerheid?

Ja, voor een bekrachtigde prothese heb je vooraf toestemming nodig van Zorg en Zekerheid. OIM Orthopedie regelt dit voor je. Hiervoor hebben wij de aanvraag en motivatie van de voorschrijver nodig. Voor andere prothesen voldoet een voorschrift van je medisch specialist.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Je behandelend arts of verpleegkundig specialist 

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt de prothese en bijbehorende stompkousen in bruikleen als je 18 jaar of ouder bent. Als je jonger dan 18 bent, dan krijg je de prothese in eigendom.

Wat is de gebruikstermijn van een prothese?

De gebruikstermijn voor een bekrachtigde prothese is minimaal 6 jaar. Voor andere prothesen is dit 3 jaar. Voor verzekerden tot en met 17 jaar geldt een afwijkende gebruikstermijn van 2 jaar.

  • Prothesekoker: 12 maanden
  • Liner: 12 maanden
  • Sleeves: maximaal 2 per 12 maanden.