Orthopedisch schoeisel

Vergoeding orthopedisch schoeisel - Zorg en Zekerheid

In 2018 heeft OIM Orthopedie geen contract getekend met VRZ (voorheen Multizorg) en alle zorgverzekeraars die daaronder vallen. Zorg en Zekerheid is een van die zorgverzekeraars. Uiteraard ben je ook in 2018 van harte welkom als klant bij OIM Orthopedie, en op alle spreekuren van artsen in de revalidatiecentra en ziekenhuizen waar wij mee samenwerken. Het is afhankelijk van je soort verzekering, restitutie- of een naturaverzekering, of dit gevolgen voor je heeft en zo ja, welke dit zijn.

Heb je een restitutieverzekering?

Met een restitutieverzekering kun je ook terecht bij zorgaanbieders die geen contract hebben met Zorg en Zekerheid, zoals OIM Orthopedie. Je bent dan ook van harte welkom bij ons als klant. Zorg en Zekerheid vergoedt tot 100% van de nota voor orthopedische schoenen. Met uitzondering van de wettelijke eigen bijdrage voor orthopedisch schoeisel en het eigen risico. Raadpleeg voor de precieze vergoeding je verzekeraar.

Heb je een naturaverzekering?

Dan betekent dit dat je wellicht in 2018 een deel van de nota zelf moet betalen en niet 100% vergoed krijgt. Hier komt nog de wettelijke eigen bijdrage op orthopedisch schoeisel en het eigen risico bij. De exacte vergoeding kan variëren per polis. Ook kan het zijn dat je de nota voor moet schieten en zelf dient te declareren bij je verzekeraar. Voor de precieze vergoeding verwijzen wij je naar de polisvoorwaarden van je zorgverzekeraar.

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Ja, je betaalt voor orthopedische schoenen altijd een eigen bijdrage zoals hieronder beschreven. Daarnaast komt dit hulpmiddel ten laste van je eigen risico. De hoogte daarvan vind je terug in de polisvoorwaarden. Of je een eigen risico moet betalen, is afhankelijk van hoeveel zorg je al hebt gebruikt. De zorg door je huisarts telt niet mee voor het eigen risico.

Voor verzekerden jonger dan 16 jaar is de eigen bijdrage € 69,- per paar.

Voor verzekerden van 16 jaar en ouder is de eigen bijdrage € 138,- per paar.

Heb ik vooraf toestemming nodig van Zorg en Zekerheid?

Ja.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Een medisch specialist.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt het in eigendom.

Wat is de gebruikstermijn van orthopedisch schoeisel?

Voor verzekerden tot 16 jaar geldt een gebruikstermijn van 6 maanden voor (semi) orthopedisch schoeisel.

De minimale gebruikstermijn van orthopedisch schoeisel is 15 maanden. Voor de orthopedische voorziening aan confectieschoenen (OVAC) geldt een maximale vergoeding van twee voorzieningen per kalenderjaar.

Verzekerden van 16 jaar of ouder hebben recht op één wisselpaar, 3 maanden na levering van het eerste paar (semi) orthopedisch schoeisel. Het wisselpaar kan, indien noodzakelijk om de 3 jaar vervangen worden.

Orthopedische schoenen kunnen binnen de gebruikerstermijn van 15 maanden bij één leverancier worden afgenomen. Indien je naar een andere leverancier gaat, ben je verplicht vooraf toestemming aan te vragen bij Zorg en Zekerheid. Er bestaat aanspraak op maximaal twee paar adequate schoenen met daarbij in acht nemende de minimale gebruikstermijn. Vervanging binnen de maximale gebruikstermijn kan slechts in geval de schoen(en) niet meer passen of dermate versleten zijn dat ze niet meer gerepareerd kunnen worden.