Orthopedisch schoeisel

Vergoeding orthopedisch schoeisel - Zorg en Zekerheid

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Ja, je betaalt voor orthopedische schoenen altijd een eigen bijdrage zoals hieronder beschreven. Daarnaast komt dit hulpmiddel ten laste van je eigen risico. De hoogte daarvan vind je terug in de polisvoorwaarden. Of je een eigen risico moet betalen, is afhankelijk van hoeveel zorg je al hebt gebruikt. De zorg door je huisarts telt niet mee voor het eigen risico.

Voor verzekerden jonger dan 16 jaar is de eigen bijdrage € 62,00 per paar.
Voor verzekerden van 16 jaar en ouder is de eigen bijdrage € 124,00 per paar.

Heb ik vooraf toestemming nodig van Zorg en Zekerheid?

Ja.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Medisch specialist of verpleegkundig specialist

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt het in eigendom.

Wat is de gebruikstermijn van orthopedisch schoeisel?

Voor verzekerden tot 16 jaar geldt een gebruikstermijn van 6 maanden voor (semi) orthopedisch schoeisel.

De minimale gebruikstermijn van orthopedisch schoeisel is 18 maanden. 

Verzekerden van 16 jaar of ouder hebben recht op één wisselpaar, 3 maanden na levering van het eerste paar (semi) orthopedisch schoeisel. Het wisselpaar kan, indien noodzakelijk om de 18 maanden vervangen worden.

Orthopedische schoenen kunnen binnen de gebruikerstermijn van 18 maanden bij één leverancier worden afgenomen. Indien je naar een andere leverancier gaat, ben je verplicht vooraf toestemming aan te vragen bij Zorg en Zekerheid. Er bestaat aanspraak op maximaal twee paar adequate schoenen met daarbij in acht nemende de minimale gebruikstermijn. Vervanging binnen de minimale gebruikstermijn kan slechts in geval de schoen(en) niet meer passen of dermate versleten zijn dat ze niet meer gerepareerd kunnen worden.