Orthopedische voorzieningen aan confectieschoenen

Vergoeding orthopedische voorzieningen - Zorg en Zekerheid

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Dit hulpmiddel komt ten laste van je eigen risico. De hoogte daarvan vind je terug in de polisvoorwaarden. Of je een eigen risico moet betalen, is afhankelijk van hoeveel zorg je al hebt gebruikt. De zorg door je huisarts telt niet mee voor het eigen risico.

Voor orthopedische voorzieningen aan confectieschoenen geldt geen eigen bijdrage.

Heb ik vooraf toestemming nodig van Zorg en Zekerheid?

Ja.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Uw behandelend arts, physician assistant of verpleegkundig specialist.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt het in eigendom.

Wat is de gebruikstermijn van orthopedisch schoeisel?

Voor de orthopedische voorziening aan confectieschoenen (OVAC) geldt een minimale gebruikstermijn van 12 maanden en het recht dat je kan beschikken over 2 paar adequate schoenen.