Pedicure

Vergoeding pedicure - Zorg en Zekerheid

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Pedicure wordt niet vanuit de basisverzekering vergoed. Is een pedicurebehandeling noodzakelijk in verband met diabetes of reumatische artritis? Dan wordt de behandeling vergoed als je verzekerd bent met het pakket AV Plus of AV Totaal.

Zorg en Zekerheid AV Plus vergoedt € 210,-
Zorg en Zekerheid AV Totaal vergoedt € 210,-

Pedicure bij diabetes

Heb je diabetes met zorgprofiel 2 of hoger? Dan krijg je een volledige vergoeding voor medisch noodzakelijke behandeling van je voeten uit de basisverzekering.

Hoe betaal ik dit hulpmiddel?

Je betaalt het hulpmiddel contant bij aflevering. Heb je recht op een vergoeding, dan kun je de bon indienen bij Zorg en Zekerheid.